Навігація

Археї

Археї – домен прокариотичних мікроорганізмів. Довгий час вважалися бактеріями, але були виділені в окремий домен, поряд з доменами бактерій і еукаріот. Археї нагадують бактерій зовні і за способом життя, але ряд особливостей будови ставить їх ближче до еукаріотів, ніж до бактерій.

Клітини архей можуть мати різні форми. Зустрічаються сферичні, паличкоподібні, спіралеподібні і пластинчасті форми. Зафіксовані поодинокі і колоніальні варіанти.

Археї мають ліпідну мембрану. На відміну від бактерій, не всі археї мають клітинну стінку, а у тих видів, які її створюють, вона складається не з пептідогліканов, а з псевдопептідогліканов, які, хоча і схожі за функціями, відрізняються за амінокислотним складом.

Як і бактерії, археї можуть мати джгутики і флагелл – органели, що забезпечують рухливість клітин. Не дивлячись на схожість функцій, ці структури у бактерій і у архей кардинально відрізняються по деталях будови роторних механзімов, що приводять їх у рух. Крім того, флагелл бактерій і архей (археофлагелли) еволюціонували з різних клітинних структур.

Археї вкрай різноманітні за типами метаболічних шляхів. Серед них зустрічаються хемотрофи – організми, здатні окисляти органічні і неорганічні субстрати, такі як залізо, сірка, аміак, метан, оксиди азоту. Крім того, відомі і фототрофні форми архей, які здійснюють процес фотосинтезу за аналогією з багатоклітинними і одноклітинними рослинами. Деякі археї є метаногенами – виробляють метан як побічний продукт метаболізму. Вони характерні для болотистих місць існування, позбавлених кисню.

Археї розмножуються шляхом бінарного поділу, дроблення (поділ на дві частини, після чого відбувається регенерація обох «половин» до розмірів вихідної клітини), фрагментації і брунькування. Для архей не характерно утворення нерухомих спор, проте деякі види мають кілька фенотипів клітин, один з яких призначений для переживання несприятливих умов і має товсті стінки.

Археї освоїли безліч різних середовищ існування. Вони складають близько 20% всіх клітин в морській воді. Вони здатні виживати в екстремальних умовах, таких як вічна мерзлота або гарячі геотермальні джерела, а, так само, акваторії з високим вмістом солей.

Термофільні археї населяють трубки чорних курців, гейзери і геотермальні джерела. Вони здатні витримувати температуру понад 100 С. Оптимальна температура росту для них становить 45 С, гіпертермофіли максимально швидко розмножуються при 80 С, а вид Methanopyris kandieri здатний існувати при температурі понад 122 С, що є абсолютним рекордом термостойкости серед живих організмів на Землі.

Галофільні археї здатні колонізувати солоні озера з вмістом солей вище 25%. Окрім того, існують алкафільні і ацедофільні археї, здатні виживати при pH 0.

Відомі археї, які вважають за краще низькі температури. Наприклад, в приполярних океанічних водах загальна мікробна популяція пікопланктона на 40% представлена ​​кріофільними археями.

Така адаптивність змушує припустити, що саме організми, подібні археям могли б пережити подорож в складі льоду комет або порід, що складають астероїди. Таким чином археї вважаються цікавими кандидатами для дослідження можливостей існування позаземного життя.

Top