Навігація
Домів > Діло > Біотех >

Біочіп

Біочіп – мікромножина або матриця з нанесеними молекулами білків, нуклеїнових кислот, біомакромолекул або біоструктур для одночасного проведення великого числа аналізів в одному зразку; або електронний пристрій, що містить біологічні молекули.

Біочипи є, по суті, мініатюризованими лабораторіями, здатними виконувати сотні або тисячі одночасних біохімічних реакцій. Біочіпи дозволяють дослідникам швидко виводити велику кількість біологічних аналізів для різних цілей, починаючи від діагностики хвороби до виявлення агентів з біотерапії. Цифрові мікрофлюедійні біочипи стали одним з найбільш перспективних технологій у багатьох біомедичних галузях.

Біологічні мікрочіпи широко використовуються в in vitro діагностиці. В основі механізму дії біочипів лежить молекулярне розпізнавання аналізованих молекул молекулами біополімерами, нанесеними на чіп. Це розпізнавання побудовано або на взаємодії рецепторів з лігандами (наприклад, антитіл з антигенами), або на гібридизації комплементарних ланцюгів ДНК. Зокрема, розроблені біочіпи, що розпізнають короткі олігонуклеотидних послідовності і дозволяють детектувати одиничні мутації в генах. Нанорозмірних довжина олігонуклеотидів, нанесених на мікрочіп, є одним з ключових чинників, що визначають їх високу ефективність і специфічність.

На поверхні ДНК-чіпа іммобілізовані олігонуклеотиди. При додаванні аналізованого зразка комплементарная таргетная ДНК в зразку формує дуплекс з олігонуклеотидів на чіпі. В результаті генерується сигнал, який свідчить про наявність в пробі відповідного об’єкта (інфекції, онкомаркера тощо).

Top