Бластомер

Бластомер – кожна дочірня клітина виникла в результаті мітотичних поділів зиготи під час стадії розщеплення.

Зигота спочатку ділиться на два бластомери, потім ці дві клітини поділяються мітотично, утворюючи чотири клітини, які потім поділяються через попередні відділи на 8 клітин, потім на 16, 32 тощо, до утворення морули .

Top