Екзон

Екзонном називається частина гена, яка буде кодувати частину зрілої мРНК, отриманої з цього гена після того як все інтрони будуть видалені в ході РНК-сплайсингу.

Термін екзон відноситься і до послідовності ДНК у складі гена і до відповідної йому послідовності в РНК-транскрипті. В ході РНК-сплайсингу інтрони видаляються, а екзони послідовно з’єднуються один з одним як частина процесу створення зрілої мессенджерної РНК (мРНК). Так само як повний набір генів конкретного виду живої істоти складає геном, повний набір екзонів конкретного виду живої істоти складає екзом.

У той час як у одноклітинних еукаріот, таких, як дріжджі, інтронів або немає зовсім, або дуже мало, багатоклітинні, а, особливо, хребетні, мають велику кількість некодиючої ДНК. Наприклад, в людському геномі лише 1.1% всього генома є екзонами, в той час як 24% того ж генома складається з інтронів, 75% з яких, в свою чергу, містяться в міжгенних ДНК. Така величезна відмінність в чисельності дозволяє отримати практичну перевагу при використанні методів медичної діагностики і прогностичної медицини, які покладаються на дослідження геному, бо робить їх менш витратними в контексті засобів і часу.

В контексті структури екзони включають в себе білок-кодуючі фрагменти і нетрансльовані кінцеві послідовності (UTR) на 5′ і 3′ кінцях. У деяких некодуючих РНК-транскриптах так само спостерігаються інтрони і екзони.

Зрілі форми мРНК, що походять з одного гена не обов’язково включають в себе одні й ті ж екзони, бо різні інтрони на стадії пре-мРНК можуть бути видалені в ході процесу, іменованого альтернативним сплайсингом.

Існує так само таке явище як екзонізація – формування нового екзона в результаті мутації в інтрони.

Top