Генетичне тестування

Генетичне тестування, також відоме як ДНК-тестування, дозволяє визначити лінії крові та генетичну діагностику вразливості до спадкових захворювань. 

У сільському господарстві для оцінки якості племінного поголів’я може використовуватися форма генетичного тестування, відома як тестування на потомство. 

В екології популяції генетичне тестування може використовуватися для відстеження генетичних сильних та вразливих груп популяцій видів. 

У людини генетичне тестування може бути використано для визначення батьківства дитини (генетичної матері та батька) або загалом походження людини або біологічні стосунки між людьми. 

Окрім вивчення хромосом до рівня окремих генів, генетичне тестування в більш широкому розумінні включає біохімічні тести на можливу наявність генетичних захворювань або мутантних форм генів, пов’язаних із підвищеним ризиком розвитку генетичних порушень. 

Генетичне тестування визначає зміни хромосом, генів або білків.

Top