Хіральність

Хіральність – властивість молекули або іона не суміщатися в просторі зі своїм дзеркальним відображенням.

Молекула або іон, називаються хіральними, якщо вона не може бути накладено на його дзеркальне відображення будь-якою комбінацією поворотів і переміщень.

Top