Інтрон

Інтрон – скорочення від терміна «інтрагенетичний регіон» – являє собою будь-яку нуклеотидну послідовність у складі гена, яка видалена шляхом РНК-сплайсингу в ході дозрівання кінцевого РНК-продукту.

Іншими словами, інтрони – це не кодуючі регіони РНК-транскрипту або ДНК-послідовності, що кодує цей транскрипт, які видаляються в процесі сплайсингу перед трансляцією.

Послідовності, які залишаються в транскрипті після сплайсингу і з’єднуються один з одним послідовно, називаються екзонами.

Інтрони відомі з геномів безлічі організмів і багатьох вірусів і можуть зустрічатися в різних генах, включаючи білок-кодуючі, рРНК (рибосомна РНК)-кодуючі і тРНК (транспортна РНК)-кодуючі гени.

Коли білок створюється на основі гена, що містить інтрон, запускається процес відомий як РНК-сплайсинг, який слідує за транскрипцією і передує трансляції.

Поширеність інтронів серед живих істот може сильно варіюватися. Наприклад, для щелепоротих хребетних відомо, що білок-кодуючі гени майже завжди містять кілька інтронів, в той же час у еукаріотичних мікроорганізмів інтрони або зустрічаються рідко, або відсутні взагалі.

Мітохондріальна ДНК хребетних, на відміну від ядерної характеризується повною відсутністю інтронів.

Інтрони можуть сильно відрізнятися за розмірами. Наприклад, в гені дрозофіли ghc7 присутній 3.6 мегабазний інтрон, транскрипція якого займає майже три дні. Цей інтрон вважається одним з найбільших інтронів, відомих на даний момент.

До найменшим відноситься найкоротший відомий інтрон довжиною всього лише в 30 пар основ, що входить до складу людського гена MST1L.

Не дивлячись на те, що інтрони не кодують білки, вони принципово важливі для регуляції експресії генів. Деякі інтрони самі по собі кодують функціональні РНК, які шляхом сплайсингу перетворюються в некодуючі РНК.

Окрім того, альтернативний сплайсинг, який широко використовується для створення декількох білків на основі одного гена, багато в чому покладається на взаємодію з інтронами і вибіркового виключення / включення їх до складу транскрипта багато в чому визначає результати альтернативного сплайсингу.

Біологічне походження інтронів до сих пір не зрозуміле. Після їх відкриття в науковому співтоваристві розгорнулася серйозна дискусія про те, чи є інтрони спадщиною загальних еволюційних предків еукаріот, або ж, вони є відносно новим еволюційним «винаходом».

Окрім того, існує точка зору, що інтрон-екзон пари і сплайсеосоми, – це релікт «РНКовиго світу».

Дебати тривають донині, але консенсус, на даний момент, такий, що інтрони – самодостатні «егоїстичні» генетичні елементи геному еукаріот, тобто генетичні сегменти, які забезпечують передачу і копіювання самих себе за рахунок інших елементів геному.

Top