Класифікація білків за їх біологічною функцією

Ферменти
Рибонуклеаза Гідроліз РНК
Цитохром с Переносить електрони
Трипсин Гідролізує деякі пептиди
Регуляторні білки
Кальмодулін Внутрішньоклітинний кальційзв`язуючий ефектор
Тропонін С Кальційзв`язуючий ефектор м`язових скорочень
Тропоміозин Регулятор м`язових скорочень
Запасні білки
Овальбумін Міститься в білкові яйця
Казеїн Міститься в молоці
Ферритин Зв`язує залізо
Транспортні білки
Гемоглобін Переносить кисень в крові хребетних
Гемоціанін Переносить кисень в крові деяких безхребетних
Міоглобін Переносить кисень в м`язах
Сиворотковий альбумін Переносить жирні кислоти в крові
Скорочувальні білки
Міозин Нерухомі нитки в міофібрилі
Актин Рухомі нитки в міофібрилі
Динеїн Вії та джгутики
Захисні білки у крові хребетних
Антитіла Утворюють комплекси з чужорідними тілами
Фібриноген Попередник фібрина в системі згортання крові
Тромбін Компонент механізму згортання крові
Токсини
Ботулічний токсин Блокує вивільнення нейромедіаторів
Бунгаротоксин Речовина в отруті кобри, що блокує рецептори нейромедіаторів
Гормони
Інсулін Регулює метаболізм глюкози
Адренокортикотропний гормон Регулює синтез кортикостироїдів
Гормон росту Стимулює ріст кісток
Структурні білки
Глікопротеїни Клітинні оболонки і стінки
Альфа-кератин Шкіра, пір`я, нігті, копита
Склеротин Зовнішній скелет комах
Фіброїн Шовк коконів, павутина
Еластин Елестична з`єднувальна тканина (з`язки)
Top