Метаболом

Метаболом – сукупність усіх невеликих біомолекул, виявлених в біологічному зразку.

Біологічним зразком може бути клітина, клітинна органела, орган, тканина, екстракт тканини, тілесна рідина або цілий організм.

Малі біомолекули, присутні в даному метаболомі можуть включати в себе ендогенні метаболіти, які продукуються організмом природним чином (амінокислоти, органічні кислоти, нуклеїнові кислоти, жирні кислоти, цукру, вітаміни, ко-фактори, пігменти, антибіотики, і т.д.), але, так само, екзогенні хімічні агенти (ліки, контаминанти середовища, харчові добавки, токсини і інші ксенобіотики), які не виробляються організмом.

Іншими словами, існує ендогенний метаболом і екзогенний метаболом.

Ендогенний метаболом далі може бути поділені на «первинний» і «вторинний» метаболом.

Первинний метаболом безпосередньо залучений в нормальні процеси росту, розвитку і розмноження.

Вторинний метаболом не залучений безпосередньо в ці процеси, але, зазвичай, має важливу екологічну функцію. Вторинний метаболом включає в себе пігменти, антибіотики, продукти розпаду, в тому числі, є результатом переробки ксенобіотиків.

Розділ біології, який вивчає метаболоми, називається метаболоміка.

Метаболом відображає взаємодію між геномом організму і середовищем, в якому організм знаходиться. Таким чином метаболом є чудовим способом вивчити фенотип організму в контексті середовища.

Метаболоми вимірюються (підраховуються, класифікуються або визначаються) різними методами, такими як ЯМР-спектроскопія, мас-спектрометрія, рідинна хроматографія, газова хроматографія, капілярний електрофорез і т.д.

Кожен метод дозволяє визначити від 50 до 5000 різних метаболітів або «метаболічних рис» одночасно – в залежності від обладнання і протоколів, які обрані для дослідження.

На відміну від генома або навіть протеома, метаболом – високо динамічна матерія, здатна в найкоротші терміни – за хвилини або навіть секунди – дуже істотно змінюватися. В результаті, метаболом намагаються вивчати «швидкими» методами з використанням декількох інструментальних підходів одночасно.

Оскільки метаболом організму багато в чому визначається його геномом, у різних видів метаболоми так само різні. Фактично, різниця між метаболомом помідора і метаболомом яблука і є причиною, по якій у цих двох плодів такий різний смак. Більш того, різні органи, тканини і біологічні рідини, пов’язані з цими органами і тканинами так само мають чітко відрізняються метаболом.

Всі ці факти призвели до створення декількох метаболомних баз даних. Серед найбільш відомих: HMDB, YMDB, ECOMDB, присвячених людині, дріжджам і кишковій паличці відповідно.

Top