Молекулярна біологія

Молекулярна біологія – комплекс біологічних наук, що займається біологією на молекулярному рівні. вивча’ механізми зберігання, передачі і реалізації генетичної інформації , будову і функції складних високомолекулярних сполук, що складають клітину : нерегулярних біополімерів (білків і нуклеїнових кислот).

Молекулярна біологія суміжна та перетинається з такими галузями знань, як генетика, біохімія, біофізика та цитологія.

Методи молекулярної біології

Методи аналізу

 • Методи аналізу геному
  • Виділення та очищення ДНК
  • Виділення та очищення плазмідної ДНК
  • Ампліфікація ПЛР ДНК
  • Ампліфікація ДНК методом ПЛР in situ
  • Гель- електрофорез
  • Аналіз флуоресцентно мічених фрагментів STR
  • Аналіз поліморфізму SNP
  • Секвенування ДНК
  • Геномне секвенування
  • Аналіз мікрочипів SNP
  • Рестрикційний аналіз фрагментів ДНК
  • Гібридизація нуклеїнових кислот
  • Створення геномних бібліотек
 • Транскриптом
  • Виділення та очищення РНК
  • Виділення та очищення міРНК
  • Виділення та очищення піРНК
  • Зворотна транскрипція РНК в кДНК
  • Ампліфікація CDNA методом ПЛР у реальному часі
  • Ампліфікація CDNA методом RACE PCR
  • Аналіз експресії генів методом мікрочипів
 • Протеом
  • Виділення та очищення білків
  • Секвенування білка
  • Білковий мікрочип
  • Імуногістохімічні методи
  • Мікроскопічні методи, включаючи аналіз протеомів за допомогою лазерної мікродисекції
 • Метаболом
  • Біохімічний аналіз метаболітів методом мас-спектрометрії
  • ЕПР-спектроскопія
  • ЯМР-спектроскопія
  • Ультрафіолетова спектроскопія
  • Хімічний аналіз рідин, виділень та екскретів у лабораторній діагностиці

Методи синтезу

 • Методи синтезу in vitro
  • Синтез генів
  • Синтез олігонуклеотидів із застосуванням синтезатора ДНК / РНК
  • Синтез білків за допомогою синтезатора білка
  • Синтез рекомбінантних білків у системах in vitro (лізати зародків пшениці, еритроцити кроликів)
 • Методи біосинтезу in vivo
  • Генна інженерія
   • Вирізання ДНК із застосуванням рестрикційних ферментів
   • Приєднання фрагментів ДНК з використанням лігаз
   • Введення ДНК-вставок в геном із використанням транспозаз, ДНК і створення генетичних конструкцій
   • Біосинтез рекомбінантного білка, тобто рекомбінантний інсулін , еритропоетин , рекомбінантні ферменти та інші
   • Біосинтез рекомбінантного білка
   • Розробка вакцин на основі рекомбінантних білків
   • Створення генетичних вакцин
   • Створення генетично модифікованих організмів – ГМО
  • Трансформація бактерій за допомогою
   • плазмідних генетичних конструкцій
   • комідних генетичних констукцій
   • бактеріофагів
  • Трансфекція еукаріотичних клітин за допомогою
   • хлориду кальцію
   • ліпосомів
   • генної гармати
   • вірусів, тобто лентивірусів, ретровірусів, аденовірусів
 • Методи мікроманіпуляції in vivo на молекулярному рівні
  • Мікроманіпуляція за допомогою лазерної мікроскопії та оптичного пінцета
  • Введення та видалення вибраних клітинних органел
  • Введення всієї хромосоми в клітини за допомогою оптичних щипців
  • Методи, що застосовуються при заплідненні in vitro
  • Методи генної терапії в молекулярній медицині
Top