N-кілери

N-кілери, також відомі як NA-кілери (від англ. Natural Killer Cells – “природні вбивці» або «природжені вбивці»), цитотоксичні клітини з групи лімфоцитів. Критично важливі для роботи системи вродженого імунітету. Їх функція аналогічна обов’язкам Т-кілерів з групи Т-лімфоцитів, але NA-кілери працюють в сфері вродженого імунітету, а Т-кілери – адаптивного. Вони забезпечують швидку відповідь на вірусні інвазії, діючи в період близько трьох днів після інфекції, крім того вони реагують на утворення пухлин, знищуючи ракові клітини.

Вони розпізнають Анормальні клітини за ознакою, званою «відсутності Я». Цей термін означає клітину з аномально низькими рівнями поверхневих білків з групи МНС I (головний комплекс гістосумісності). Ця ситуація виникає, найчастіше в разі зараження клітини вірусом або іншим патогеном.

Ці клітини були названі «природними вбивцями» тому що їм не потрібна активація, тобто «Наказ зверху» для того щоб вбити клітину з «відсутнім Я». Довгий час було не ясно, яким чином NK розпізнають клітини пухлин або інфіковані клітини, але потім було встановлено, що нормальні клітини тіла не визначаються і не атакують N-кілерами, тому що демонструють нормальний склад і активність МНС комплексу, тобто на їх поверхні є нормальний набір розпізнавальних антигенів. У разі, якщо N-кілер не може виявити стандартного набору білків на поверхні, він запускає в таргетной клітці апоптоз через специфічні рецептори (KIR – killer immunoglobulin receptors), змушуючи її «накласти на себе руки», або безпосередньо викликає лізис (розчинення) клітини, атакуючи її своїми літичними ферментами.

Для роботи їм не потрібні ні антитіла, ні сигналізація через МНС, досить просто інформації про те, чи відповідає МНС нормі чи ні. Це дозволяє їм реагувати набагато швидше, ніж іншим елементам імунної системи. Їх здатність детектувати «втрачене Я» дуже важлива, тому що інші клітини, що забезпечують захист організму, не здатні виявляти клітини з аномальним МНС. Тому NK справляються там, де інші «вбивці клітин», такі як Т-кілери, допомогти організму не здатні.

N-кілери формуються і дозрівають в кістковому мозку, лімфатичних вузлах, печінці, мигдаликах і щитовидній залозі. Вони відносяться до початкових лімфоїдних клітин, нащадкам лімфоїдних клітин-попередників, і є одним з трьох типів клітин, що представляють це «сімейство». Два інших типи, – це Т-лімфоцити і В-лімфоцити. З цих трьох груп NК – найрідкісніші і нечисленні. Тому вони були відкриті відносно пізно – в 1980м році, хоча сліди їх активності виявлялися ще в 70-х.

N-кілери – важливий і перспективний напрямок розвитку протиракової терапії. Існують досить цікаві підходи до їх використання в цій сфері. Зокрема, ставляться експерименти по перенесенню цих клітин від здорового донора в кровотік пацієнта, що страждає від онкозахворювання. Це призводить до гіперактивності NК-клітин, які, мало того, що виявляються в чужому оточенні, так ще й виявляються в безпосередній близькості від патологічно змінених ракових клітин. Це поєднання чинників призводить до того, що NК починають досить активно атакувати клітини пухлини, викликаючи їх лізис або апоптоз. На жаль, ця схема має ряд недоліків, таких як високий ризик реакції імунної системи реципієнта на чужорідні NК, що загрожує серйозним погіршенням стану. Проте, стандартна реакція відторгнення GVS (graft versus host) при внесенні NК набагато менш гостра, ніж при перенесенні, наприклад, Т-кілерів від донора до реципієнта.

Top