Еукаріоти

Еукаріоти, або ядерні – домен (надцарство) живих організмів, клітини яких містять ядро.

Всі організми, крім прокаріотів (бактерій і археїв), є ядерними.

Віруси і віроїди також не є ні прокаріотами, ні еукаріотами.

Епігенетика

Епігенетика – наука, яка вивчає зміни експресії генів , які не пов’язані зі змінами послідовності нуклеотидів у ДНК , наприклад, шляхом мутації або рекомбінації.

(більше…)

Ендонуклеаза рестрикції

Фермент рестрикції, ендонуклеаза рестрикції, або рестриктаза є ферментом, який розрізає ДНК на фрагменті поблизу розпізнавання певних сайтів у межах молекул, відомих як сайти рестрикції.

Елементний склад тіла людини

Умовна людина масою тіла 70 кг

(більше…)

Екзон

Екзонном називається частина гена, яка буде кодувати частину зрілої мРНК, отриманої з цього гена після того як все інтрони будуть видалені в ході РНК-сплайсингу.

(більше…)
Top