Позначення поліморфних нуклеотидів

символозначаєпояснення
GGGuanine
AAAdenine
TTThymine
CCCytosine
RA або GpuRine
YC або TpYrimidine
MA або CaMino
KG або TKeto
SC або Gсильне / Strong / взаємодія – три
водневі зв’язку
WA або Tслабке / Weak / взаємодія – дві
водневі зв’язку
H(A, C, T) але не GH слід за G в алфавіті
B(C, G, T) але не AB слід за A в алфавіті
V(A, C, G) але не T (U)V слід за T (U) в алфавіті
D(A, G, T) але не CD слід за C в алфавіті
N(A, G, C, T)будь-яку підставу / Nucleotide
Top