Програмована клітинна смерть

Програмована клітинна смерть (ПКС) – іноді звана так само «клітинним самогубством» – смерть клітини, викликана ланцюгом подій всередині клітини, таких як апоптоз або автофагія. ПКС зазвичай відбувається в ході біологічних процесів, спрямованих на благо організму вцілому.

Наприклад, при формуванні пальців рук і ніг у ембріона людини, клітини, що знаходяться в тканини між майбутніми пальцями зазнають апоптозу, сприяючи поділу суглобів.

ПКС грає фундаментальну роль у функціонуванні тканин і тварин, і рослин.

І апоптоз, і автофагії відносяться до варіацій ПКС. Некроз, навпаки, є клітинною смертю, викликаною зовнішніми факторами, такими як травма або інфекція.

Типи запрограмованої клітинної смерті включають в себе апоптоз, автофагію, некроптоз, піроптоз, параптоз, апонекроз, еріптоз і ряд інших.

Апоптоз

Апоптоз – інакше званий клітинної смертю I типу. Це процес ПКС, який відбувається у багатоклітинних організмів. Володіє характерним набором ознак, таких як зміна клітинної морфології, конденсація хроматину, фрагментація хромосомної ДНК і ряд інших. В даний момент ппипускається, що клітини позитивно схильні до самогубства в залежності від гомеостатического контексту. Тобто відсутність певних чинників росту, медіаторів та інших регуляторних молекул може викликати апоптоз клітин культури або тканини, чутливих до них. Фактично, це означає, що клітці «не потрібен привід для самогубства», навпаки, їй «потрібен привід невдаватися до самогубства». Само собою, це вірно не для всіх клітин, оскільки в залежності від їх морфології та належності, існує безліч хімічних шляхів як для запуску апоптозу, так і для його відсутності. Останнім часом з’являються дані про те, що процеси мітозу і апоптозу якимось чином пов’язані, що дозволяє досягти балансу під впливом факторів виживання і росту клітин.

Автофагія

Макрофавтофагія і автофагія, – інакше звані клітинної смертю II типу, – катаболічні процеси, які призводять до того, що цитоплазма і органели клітини піддаються руйнуванню за допомогою аутофагосом-лізосомного механізму. Автофагія найчастіше запускається в умовах клітинного голоду, але, так само, асоціюється і з фізіологічними і патофизиологічними процесами, такими як розвиток, проліферація, нейродегенеративних захворювання, стрес, інфекція і онкогенез. Встановлено критично важливий фермент для «прийняття позитивного / негативного рішення» про початок процесу автофагії – кіназа mTOR. Коли вона активована, вона пригнічує автофагію, коли вона не активована – вона індукує автофагію. Далі в справу вступає ряд інших кіназ, які, взаємодіючи з mTOR, активують комплекс генів, що контролюють процес формування аутофагосом-лізосомних комплексів. Автофагія і апоптоз пов’язані одне з одним позитивними і негативними зворотними зв’язками.

Інші типи клітинної смерті

Так само відомі як «Неапоптича програмована клітинна смерть». До таких належать – некроптоз – програмована форма некрозу (яку не слід плутати з, власне, некрозом, який є непрограмованою клітинною смертю), піроптоз – варіант запальної запрограмованої клітинної смерті, еріптоз – процес самознищення «старих» еритроцитів, і ряд інших.

Top