Навігація
Домів > Живе > Прокаріоти >

Прокаріоти

Прокаріоти – живі організми, в клітинах яких відсутня оформлене, відокремлене оболонкою ядро. Застаріле таксономическое назва, що відноситься до періоду класифікації двох імперій.

У сучасній тридоменній прокаріоти класифікації діляться на два домена – археї і бактерії.

Прокаріоти не мають мітохондрій, чітко вираженого ядра і багатьох мембранних органел, характерних для еукаріот. Еукаріоти, в свою чергу мають мітохондрії, мембранні органели і виділене ядром. Ця різниця демонструє два різних рівня клітинної організації.

Прокаріоти можуть бути як одноклітинними, так і багатоклітинними, хоча і не демонструють ознак істинноїбагатоклітинності, характерної для еуметазоїв. Деякі з них можуть утворювати колонії, як, наприклад, ціанобактерії. Інші здатні утворювати синцитії (міксобактерії) на певних стадіях життєвого циклу.

Цитоскелет прокаріот більш примітивний, ніж у еукаріот. Його склад відрізняється від стандартного для еукаріот, хоча багато білків бактерій і архей гомологичні відповідним білків еукаріот.

Прокаріоти, як правило, менше за розмірами ніж еукаріоти. Крім того, у бактерій є характерний тип трансмембранних структур, званих флагеллами. Флагелли прокаріотів влаштовані інакше, ніж джгутики і війки еукаріот. У свою чергу всередині групи прокаріот існує велика різниця між будовою флагелл бактерій і архей.

Крім того, для бактерій і частини архей характерно наявність клітинної стінки з пептідогліканів і псевдопептідогліканів, відповідно. У той час, як еукаріоти або не мають клітинної стінки (тварини), або мають стінку, побудовану з хітину (гриби) або целюлози (рослини).

Форма клітин еукаріот, більш-менш постійна, серед них немає амебоподобних форм. Найбільш часто зустрічаються форми клітин прокаріотів, що включають в себе

  • Коки – сферичні або овоїдні клітини
  • Бацили – паличкоподібні клітини
  • Спірілли – спіралеподібні клітини
  • Вібріони – у формі тривимірної коми.

Розмножуються прокаріоти безстатевим шляхом, найчастіше бінарним поділом, брунькуванням або дробленням. Генетична різноманітність підтримується методом горизонтального генетичного переносу, коли дві клітини обмінюються генетичним матеріалом без реплікації. Цей процес так само називається кон’югацією, і особливо характерний для бактерій.

Хоча більшість прокаріот є одноклітинними організмами, вони схильні утворювати колонії. Якщо така колонія складається з стабілізуючого біополімерного матриксу ( «слиз») і клітин, вони називаються «біоплівки». Усередині колонії існує складна система взаєморегулювання зростання і розвитку, в залежності від зовнішніх факторів середовища і доступності поживних речовин. Як і у еукаріот, ця система передачі хімічних сигналів від клітини до клітини називається «кворум-сенсингом».

На даний момент передбачається, що прокаріоти еволюціонували від прото-клітинних організмів, які представляли собою набір нуклеїнових кислот, оточених ліпідної мембраною. Вік найдавнішого представника прокаріот, відомого палеонтологам, складає 3.5 мільярда років. Тобто Вони з’явилися на Землі всього через мільярд років після формування стабільної земної кори.

Top