Пряма реверсія і Фоторепарація ДНК

Клітини здатні виправляти три типи пошкоджень ДНК шляхом хімічного обернення реакції, що призвела до пошкодження. Ці механізми не потребують матриці відновлення, бо пошкодження, які вони виправляють, виникають тільки в одному з чотирьох типів азотистих основ ДНК.

Ці механізми високоспецифічні за типом пошкодження, що виправляється, і не займаються виправленням ситуацій, в яких спостерігається розрив цукрофосфатного остова ДНК.

Формування піримідинових димерів в ДНК під впливом УФ-випромінювання призводить до анормальним нековалентних зв’язків, які утворюються між сусідніми піримідиновими основами. Фотореактивація обертає нанесені ушкодження, використовуючи фермент фотоліазу. Фотоліаза поглинає квант синього і ультрафіолетового світла (300-500 нм), запускаючи каталіз реакції, зворотної димеризации піримідинів. Фотоліаза є у бактерій, грибів і багатьох тварин, але неактивна у людини. Людські клітини замість фотореактивації застосовують механізм нуклеотидної ексцизії для нівелювання шкоди, завданої УФ-випромінюванням.

Інший тип ушкоджень – метилювання гуанінових основ, знаходиться в «веденні» ферменту гуанінметилтрансферази, яка каталізує реакцію демитилування гуанінових основ. Це досить дорогий для клітини процес, бо кожна молекула гуанінметилтрансферази може бути використана лише один раз, оскільки зворотна реакція швидше стехіометрична, ніж каталітична.

Існують і інші ферменти, які спеціалізуються на виправленні пошкоджень, пов’язаних з тим чи іншим типом азотистих основ, і тим або іншим типом ушкоджень.

Top