Навігація
Домів > Живе > Людина >

Усереднена людська клітина

DNA ~ 6pg / cell (30-60 μg / ml крові) кодуюча частина       ~ 3%     
число генів 0.5-1.0х10 5
число активних генів 1.5х10 4
відносний вміст DNA / RNA в ядрі ~ 2/1
RNA (total) ~ 10-50pg / cell (1-5 μg / ml крові) rRNA 80-85%
tRNA, snRNA and low mol. wt. RNA 15-20%
nuclear RNA ~ 14%
mRNA 1-5%
число mRNA молекул 0.2-1.0х10 6 число різних типів mRNA 1.0-3.4х10 4
нізкокопійная mRNA
(5-15 копій на клітину) / <0.004% від total RNA
~ 11.000
среднекопійная mRNA
(200-400 копій на клітину) / <0.1% від total RNA
~ 500
висококопійная mRNA
(~ 12,000 копій на клітину) / 3% від total RNA
<10
Top