Навігація
Домів > Крапка зору >

Сила життя

Життя є формою існування матерії, явищем, котре є сукупністю фундаментальних загальнобіологічних ознак, найхарактерніші з яких – обмін речовин, самооновлення та самовідтворення.

Сила життя  – це сила самоорганізації систем, що встановлюють, запам’ятовують і використовують для подальшого розвитку причинно-наслідкові зв’язки у зовнішньому світі.

Top