Система адаптивного імунітету

Система адаптивного імунітету – це підсистема імунної системи, що складається зі спеціалізованих клітин, яка елімінує патогени, попереджаючи їх зростання і розвиток. Це одна з двох найважливіших підсистем імунної системи, яка існує у хребетних (інша-система вродженого імунітету).

Система адаптивного імунітету здатна формувати імунологічну пам’ять після першого контакту з конкретним патогеном, наявність якої дозволяє при повторному контакті з цим же патогеном, формувати більш ефективну імунну відповідь. Це властивість системи адаптивного імунітету є основою вакцинації в сучасній медицині.

На відміну від системи вродженого імунітету, система адаптивного імунітету високоспецифічна по відношенню до конкретного патогену. Придбання імунітету дозволяє забезпечити довгостроковий захист на різний термін – від декількох місяців і років до десятків років аж до довічного імунітету. Іноді система адаптивного імунітету не в змозі правильно розпізнати патоген – відрізнити патоген, який представляє реальну загрозу від патогена, який такою не є – це призводить до алергічної реакції.

Основою «операційної системи» адаптивного імунітету є антигени.

Антигени – це будь-які субстанції, які здатні викликати реакцію імунної системи (корисну або шкідливу для організму).

Клітини, які здійснюють імунну відповідь в рамках адаптивного імунітету, називаються лімфоцитами. Вони координують два основних типи адаптивного імунної відповіді – синтез антитіл (В-лімфоцити) і клітинний імунну відповідь (Т-лімфоцити). Якщо антитіло здатне зв’язатися з антигеном, В-лімфоцити запускають секрецію антитіл, які так само називаються імуноглобулінами. Антитіла переміщаються по кровотоку і зв’язуються з антигенами, викликаючи їх деактивацію, не дозволяючи йому зв’язуватися з клітинами тіла.

В рамках системи адаптивного імунітету, антиген-специфічні рецептори «отримуються» за час життя організму (в той час як патоген-специфічні рецептори вродженого імунітету заздалегідь закодовані в клітинах організму). Цей механізм імунітету називається адаптивним, тому що готує організм до роботи з патогенами в майбутньому, підвищуючи його адаптивність (проте, іноді він може бути малодаптивним або дезадаптивним, викликаючи аутоімунні захворювання).

Адаптація цієї системи до нових антигенів можлива завдяки механізмам соматичної гіпермутація (процес підвищення частоти мутацій в соматичних клітинах) і VDJ-рекомбінації (необоротна генетична рекомбінація сегментів антиген-рецептор-кодуючих генів). Цей механізм дозволяє невеликій кількості генів створювати велике розмаїття рецепторів, які індивідуальним чином експресуються на кожному окремому лімфоциті. Оскільки ці генетичні зміни незворотні, вони передаються всім нащадкам клітини, в якій вони відбулися спочатку, конкретно, ця функція покладена на клітини пам’яті В і клітини пам’яті Т, які грають ключову роль в довготривалості отриманого імунітету.

Теоретична база, яка описувала механізми і білково-генетичну машинерію адаптивної імунної системи називається Теорією Імунній Мережі. Ця теорія, побудована на сталих концепціях клонального відбору, використовується для досліджень в області пошуку вакцини від ВІЛ.

Top