Транскриптом

Транскриптом – це сукупність молекул мРНК (або більш загально: транскриптів ), присутніх у певний момент часу в клітині, групі клітин або організмі. 

Транскриптом, на відміну від геному, є дуже динамічним творінням. Клітини, реагуючи на різні фактори, вмикають і вимикають транскрипцію генів, тим самим змінюючи їх транскрипти.  Транскриптом може сильно змінюватися в залежності від умов навколишнього середовища. 

Галузь науки, що, займається вивченням транскриптома називається транскриптомікою. Транскриптомічне тестування найчастіше використовується для визначення рівня експресії генів – кількості їх транскриптів у клітинах.

Найбільш поширений метод вивчення транскриптома – секвенування РНК і використання ДНК-мікрочіпів.

Top