Типи ELISА

У методу ELISА існує кілька варіацій. Вони відрізняються за архітектурою, протікаючим процесам і порядку їх здійснення. Проте, загальний принцип – зв’язування антигену зі специфічним антитілом, і подальша активація репортерного ензиму для візуалізації і квантифікації процесу – залишається колишнім.

Розрізняють пряму ELISА, сендвіч ELISА, конкурентну ELISА і зворотну ELISА.

Direct ELISА

Пряма ELISА – класичний метод, що лежить в основі ELISА. На антиген сідає антитіло, кон’юговане з ферментом-репортером, який, в свою чергу реагує зі своїм субстратом, формуючи хроматичний або флуоресцентний сигнал, який використовується для квантифікації результатів.

Sandwich-ELISА

Сендвіч ELISА, сендвіч ІФА. В цьому випадку антитіло наноситься на поверхню плашки до внесення антигену, і осідає там шляхом адсорбції. Потім вноситься антиген, який зв’язується з антитілами, які сидять на підкладці. Після цього проводиться змивання не пов’язаних антитіл, таким чином, що залишаються тільки ті, які утворили зв’язок з антигеном. Після цього вноситься розчин тих же антитіл, але вже у вигляді коньюгата з детектуючим білком. Таким чином антиген виявляється «затиснутим» між двох антитіл, звідси і назва «Сендвіч ІФА, сендвіч ELISА». Такий варіант методу часто використовується в валідації, коли потрібно виключити хибнопозитивні результати

Competitive ELISА

Конкурентна ELISА, конкурентний ІФА, метод, в найбільшою мірою відрізняється від інших. Немічені антитіла інкубуються в присутності їх антигену (зразка). Пов’язані антитіло-антиген комплекси вносяться в комірки плашки, покриті антигеном. Після чого проводиться промивка плашки з метою видалення не пов’язаних реагентів. Чим більше антигену в зразку, тим менше не зв’язаних антитіл залишається для зв’язування з поверхневими антигенами на плашці ( «конкурент»). Далі вноситься вторинне антитіло до первинного антитіла. Вторинне антитіло кон’юговане з репортерним ензимом. Потім вноситься субстрат ензиму, який, реагуючи з ним, генерує репортерний сигнал, зазвичай – хромогенний або флуоресцентний. Після цього реакція зупиняється, щоб не допустити надмірного насичення сигналу. У деяких випадках конкурентної ELISА використовується ензим-пов’язаний антиген замість ензим-пов’язаного антитіла. Зазначений таким чином антиген конкурує за сайти зв’язування первинного антитіла з таким же антигеном (немічених). Чим менше антигену в зразку, тим більше міченого антигену зберігається в осередку плашки, і тим сильніше сигнал.

Reverse ELISА

Зворотня ELISА, зворотний ІФА – цей метод не використовує традиційні комірки. Тестовані антигени залишаються в розчині рідини. В їх присутності інкубуються немічені антитіла. Достатній час інкубації дозволяє антитілам зв’язатися з антигенами. Після цього розчин проводиться через скавенджерний (від англ. Scavenger – «стерв’ятник») контейнер, стінки якого покриті скавенджерним антигеном, який зв’яже вільні антитіла, що залишилися в розчині . Далі розчин, що містить мічені і пов’язані антитіла проводиться через детектор, найчастіше, це проточний цитометр, який підсвічує мічені антитіла і реєструє результат.

Top