ELISA (Імуноферментний аналіз)

Імуноферментний аналіз (від англ. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay – Елайза) – широко поширений метод аналітичної біохімії.

Був відкритий Енгвалем і Періманном в 1971 р В основі – використання твердофазного ензиматичного імуно-ассея з метою детектування ліганду, найчастіше – білка – в рідкому зразку із застосуванням антитіл до досліджуваного білку, коефіцієнт зв’язування яких може бути виміряна. ELISА часто використовується як діагностичної інструмент в медицині, патології рослин і біотехнології, а також як метод контролю якості в ряді виробництв.

У простій формі ELISА антигени з тестованого зразка висаджуються на поверхню. Потім, відповідне антитіло наноситься на поверхню, таким чином, що воно зв’язується з антигеном. Це антитіло пов’язано з ферментом (ензимом). Всі, що не зв’язалися з антигеном антитіла, змиваються. На фінальному етапі в систему вноситься субстрат, що реагує з ензимом. Якщо відбулося зв’язування, подальша реакція фермент-субстрат генерує детектувальний сигнал, найчастіше, зміна кольору реакційної суміші.

Використання ELISА включає в себе як мінімум, одне антитіло до конкретного антигену. Зразок з невідомою кількістю антигену мобілізують на твердій основі (найчастіше – на полістеренову мікроплашку) – специфічно (шляхом захоплення іншого антитіла на той же антиген) або неспецифічно (шляхом адсорбції на поверхні). Після іммобілізації антигену вноситься детекціойне антитіло, яке формує з антигеном комплекс. Детекційне антитіло може ковалентно зв’язатися з ензимом, або бути детектованим іншим антитілом, яке пов’язане з ензимом методом біоконьюгаціі. Перед кожною наступною стадією плашка промивається м’яким детергентом, щоб змити будь-які антитіла або білки, які зв’язалися неспецифічно. Після фінального етапу промивання, на плашку наноситься ензиматичний субстрат, який генерує видимий сигнал, по якому і визначають наявність і кількість антигену в зразку.

Відзначимо, що за допомогою ELISА можна проводити і інші форми ліганд-зв’язуючих ассеївв, проте слово «імуноферментний» в назві використовується з історичних причин, і тому що саме ця форма даного протоколу є найпоширенішою. Технічно, метод вимагає наявності ліганда, який можна закріпити на твердій фазі, реагенту, який здатний специфічно зв’язуватися з ним і детекційного ензиму, який може видавати квантифікований сигнал. Після промивання на поверхні залишається тільки ліганд і його специфічний зв’язуючий реагент, в той час як вся неспецифічна органіка змивається. Проте, на відміну від спектрофотометричних ассеїв, в яких одна і та ж кювета може бути використана повторно, в разі ELISА продукти реакції набагато складніше відмити від використаної плашки, що ускладнює її повторне використання.

ELISА часто використовується в медицині для визначення наявності та / або кількості конкретного антигену в сироватці крові. Широке застосування цього методу почалося зі створення системи детекції антитіл до ВІЛ, оскільки висока чутливість ELISА дозволяє виконувати такі завдання. На даний момент створено безліч різних наборів для дослідження і визначення антигенів різних патогенів. Серед них – ротавіруси, гепатит В, гепатит С, ентеротоксин E.coli, антитіла до ВІЛ.

Одна з останніх розробок – детекция антитіл SARS-COV-2 в зразках крові.

Top