Хіральність

Хіральність – властивість молекули або іона не суміщатися в просторі зі своїм дзеркальним відображенням.

(більше…)

Флюорофори

Флюорофор – фрагмент молекули, що надає їй флуоресцентні властивості. Аналог хромофора.

(більше…)

Тривалість клітинного циклу

фаза:Що відбувається:Тривалість [h]:
1gap 11-9
Sсинтез DNA5-9
2gap 23-4
Mмітоз0.075 (4.5 ‘)

Транспозони

Транспозон, так само відомий як мобільний генетичний елемент – послідовність ДНК, здатна змінювати своє положення в геномі, час від часу приводячи до мутацій і порушуючи структуру генів.

(більше…)

Транскрипт (Первинний транскрипт)

Транскрипт (Первинний транскрипт) – одноланцюгова молекула РНК, синтезована шляхом транскрипції ДНК і процесована з метою отримання готових РНК-продуктів, таких як мРНК, тРНК і рРНК.

(більше…)

Типи ELISА

У методу ELISА існує кілька варіацій. Вони відрізняються за архітектурою, протікаючим процесам і порядку їх здійснення. Проте, загальний принцип – зв’язування антигену зі специфічним антитілом, і подальша активація репортерного ензиму для візуалізації і квантифікації процесу – залишається колишнім.

(більше…)
Top